Bible Quiz

Junior High

2016
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Bensalem Baptist, Bensalem

2015
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Bensalem Baptist, Bensalem

2014
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Hope Christian, Hanover

2013
1st Place: Bensalem Baptist, Bensalem
2nd Place: Upper Bucks, Sellersville

2012
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Bensalem Baptist, Bensalem

Senior High

2016
1st Place: Bensalem Baptist, Bensalem
2nd Place: Upper Bucks, Sellersville

2015
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Bensalem Baptist, Bensalem

2014
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Hope Christian, Hanover

2013
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Hope Christian, Hanover

2012
1st Place: Upper Bucks, Sellersville
2nd Place: Calvary Baptist, Clymer

2011
1st Place: Hope Christian, Hanover
2nd Place: Calvary Baptist, Clymer